Čerpání

K „čerpání“ plynných laserů – to jest k dosažení inverze obsazení hladin, jež vede k zesílení světla – se nejběžněji užívá výboje v plynech. Může to být nízkotlaký doutnavý výboj pro kontinuální laser nebo vysokotlaký jiskrový výboj pro impulsní laser. Např. He-Ne lasery se běžně užívají pro kalibraci a zeměměřičské účely. Výkonový CO2 laser se objevuje jako obráběcí nástroj a rovněž se využívá ve vojenské technice a pro lékařské účely. HCN laser umožňuje studium v doposud nepřístupné daleké infračervené oblasti. Činnost všech těchto laserů by nebyla možná bez existence plazmatu.