Ionizátor

Ionizátor (ionizační činidlo) vyvolává ionizaci atomů a molekul. Ionizátorem je rentgenové nebo gama záření, proud elektronů ze žhaveného kovu, proud alfa částic … Ionizátor předá atomu při interakci energii potřebnou k ionizaci, tato energie se nazývá ionizační energie. Plyny lze ionizovat také zahřátím na vysokou teplotu, čímž atomy a molekuly získají dostatečnou kinetickou energii na jejich ionizaci při vzájemných srážkách.