[Zpět]
Cesta tam Pátek Sobota Oravský hrad Neděle
Cesta zpět

Kytičky po cestě na Fatru.
Ovečky tamtéž.
Pohled do údolí na Terchovou.
Nějaký kus Fatry. :-)
Zastávka v sedle (kopce, ne kola! :-).
Fatra z jiného úhlu..
A jsme doma – teda skoro … :-)

Zpět
Fotky je možné zvětšovat tím, že na ně kliknete.

Valid HTML 4.01! Poslední modifikace: 31. 8. 2013