Vyberte si:

Marble <marble@matfyz.cz>

Alcatel OT 501 → 5T 501 :-)

Poté, co mi asi během půl roku odešel druhý joystick na tomto mobilu, jsem se rozhodl pro radikálnější řešení. Oproti ceně nové displayové desky je prakticky zadarmo a celá úprava mi trvala asi hodinu a půl. Jde o to, nahradit nefungující joystick pěti miniaturními tlačítky.

Tento návod zde poskytuji s tím, že může být někomu užitečný. Nezaručuji, že bude fungovat a neberu na sebe žádnou zodpovědnost za jakékoliv následky, které může dále popsaná úprava mít. Veškeré úpravy, které budete s vaším telefonem provádět jsou POUZE NA VAŠI VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST a NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Materiál

  • 4 mikrospínače 5x3,5 mm
  • 1 mikrospínač 5x5 mm s kruhovým hmatníkem
  • kousek tenkého smaltovaného drátku (nejlépe z nějakého spáleného trafa, cívky apod... :-)
  • (sekundové) lepidlo, případně ještě nějaký tmel nebo pryskyřici
  • Alcatel OT 501 s odpájeným joystickem (joystick se dá z desky odpájet celkem bez problémů, občas je vhodné pomoct mu jemně nožíkem nebo šroubovákem)

Nástroje

  • Transformátorová pájka, nůž, příp. i vrtačka na úpravu krytu.
  • Páječka – doporučuji mikropáječku, ale jde to i s transformátorovou (já jsme vše dělal transformátorovou), jen je to trochu pracnější. Pokud používáte trafopáječku, tak ji nezapínejte ve chvíli kdy se dotýká mobilu, případně propojte smyčku se zemí na desce.

Postup

Čtyři spínače se slepí dohromady tak, aby tvořili čtveřici budoucích směrových tlačítek. (Pro snadnější ovládání je vhodné nenechat střed propadlý dolů, ale naopak jej zkusit trochu zvýšit.) Pátému spínači se ulomí dvě protilehlé nožičky. Viz obrázky.

Čtyři mikrospínače Pátý mikrospínače

Následuje nejzajímavější část celé úpravy – vytvoření otvorů v čelním krytu. Transformátorová páječka a ostrý nůž jsou vhodné nástroje. Pokud máte k dispozici, tak užijete i vrtačku. Střední otvor je potřeba mírně rošířit, aby se tam vešlo 4–tlačítko. Vedle něj je třeba zrušit jeden otvor pro šroub, prohloubit tam prostor pro páté tlačítko a vyvrtat otvor. Vše by mělo být zřejmé z obrázků. Do vzniklých otvorů se pak ovládací prvky přilepí vhodným lepidlem a případně zatmelí, aby se do mobilu neprášilo.

Přední kryt Přední kryt zespodu Kryt s tlačítky

Zbývá vše propojit. Nejprve se libovolným silnějším drátem spojí jeden kontakt od každého tlačítka. Na zbylé kontakty se připájí kousky tenkého smaltovaného drátu. Tyto kousky musí být dostatečně dlouhé, aby jste je dokázali připájet ještě na desku telefonu a zároveň nesmí být dlouhé moc, aby se dovnitř vůbec vešly. Šestý tenký drátek se připájí ke společnému vývodu všech tlačítek. Následně vše připájíte k základní desce. Umístění jednotlivých kontaktů pod joystickem je na následujícím obrázku.

Propojení spínačů Vývody na desce

Propojíte kontakt 1 s volným kontaktem samostatného tlačítka (bude sloužit jako OK), kontakt 2 s volným kontaktem tlačítka pro posun vlevo, kontakt 3 s tlačítkem vpravo, 4 je dolů a 5 nahoru. Společný vývod všech tlačítek připojíte ke kontaktu 6. (Sedmička zůstane nezapojena.)

Spojení s deskou

Teď už zbývá jen mobil zavřít a sešroubovat. Dejte pouze pozor, aby se spojovací drátky nedostaly pod tlačítka klávesnice.

Výsledek

Výsledky

Takto upravený mobil používám už asi 2 měsíce bez nejmenších problémů a k naprosté spokojenosti. Pokud vám záleží na vnějším vzhledu, tak si sežeňte mikrospínače ve vhodné barvě (teoreticky existují v různých barvách, ovšem většinou je k dostaní jen nějaká jedna konkrétní :-).

Tlačítka narozdíl od joysticku reagují zcela spolehlivě a zvyknout si na přesunutí prstu při stisku OK není problém. :-)


Valid HTML 4.01! Poslední modifikace: 23. 9. 2006